Het bestuur wil iedereen graag informeren over het in gebruik houden van twee gravelbanen in de winter omdat de verwachting is dat er meer getennist gaat worden als er meer banen open zijn.