Vanaf de oprichting van ons park gingen de gravelbanen ongeacht de weersgesteldheid altijd dicht op 1 oktober en weer open op 1 april van het volgend jaar. Sinds enige jaren is het sluiten van de banen gekoppeld aan de eerste dooiperiode. Dit betekent in de praktijk dat, afhankelijk van de weersgesteldheid, de gravelbanen bespeelbaar bleven tot begin en ook wel eind december. Deze bespeelbaarheid wordt vastgesteld door de commissie parkbeheer (in de wandelgangen ook wel klusclub genoemd) en door parkbeheer kenbaar gemaakt door de toegang tot de banen te blokkeren en de netten te laten zakken of weg te halen.

Het bestuur probeert nu in overleg met parkbeheer te komen tot een verlengde bespeelbaarheid, na optreden van vorst, van minimaal twee gravelbanen (waarschijnlijk baan 3 en 4). Dat betekent dus concreet dat er dan vier banen open kunnen blijven. De keuze voor deze banen heeft voornamelijk te maken met de belichting.

Dit houdt in dat, afhankelijk van de weersvoorspellingen op langere termijn, na een dooiperiode genoemde banen door parkbeheer weer bespeelbaar gemaakt worden. Om dit te realiseren is vanzelfsprekend mankracht en apparatuur vereist maar ook zicht op een langere periode zonder vorst. Parkbeheer zal samen met bestuur de haalbaarheid van dit plan nagaan en indien mogelijk uitvoeren om de tennismogelijkheden op ons park in de winterperiode te vergroten.

Eerder onderzoek laat zien dat de wintercapaciteit slechts beperkt wordt tot enkele piekmomenten per week. Wij zijn er echter van overtuigd dat er meer getennist gaat worden als er meer banen open zijn. En dat kan weer positieve effecten hebben op bijvoorbeeld tevredenheid en het aantrekken van nieuwe leden.

We zullen jullie via nieuwsbrieven op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen.

Onze sponsoren

tennis-ede-sponsoren-4.png
tennis-ede-sponsoren-11.png
tennis-ede-sponsoren-14.png
tennis-ede-sponsoren-15.png
tennis-ede-sponsoren-07.png
tennis-ede-sponsoren-05.png
tennis-ede-sponsoren-08.png
tennis-ede-sponsoren-02.png
tennis-ede-sponsoren-12.png

Teskwik links

Social Media

Locatie