Inschrijven voor tennislessen bij Teskwik

Leuk dat je je wilt inschrijven voor de tennislessen bij Teskwik! Hieronder vind je het inschrijfformulier waar je jouw gegevens kunt invullen. Ook kun je aangeven op welke dagen je niet beschikbaar bent, zodat de trainers daar voor de planning van de lessen rekening mee kunnen houden.

Meer informatie over tennislessen en lidmaatschappen voor pupillen tot met 12 jaar vind je hier en voor junioren 12 t/m 17 jaar hier.

Ken je al leden met wie je graag zou willen lessen? Dan kun je ervoor kiezen hun namen te noteren, zodat we weten dat jullie samen geplaatst willen worden. We kunnen geen garantie bieden dat je met hen in de groep komt, maar natuurlijk proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.

De zomerlessen starten in de week van 6 mei. Tijdens de zomervakantie, 13 juli t/m 25 augustus, worden er geen lessen gegeven. 
Opgeven voor de zomer senioren kan tot 6 mei. De indeling van de lesgroepen is uiterlijk bekend eerste week mei.

Mocht je vragen hebben, neem dan even contact op met trainer Randy van den Brink. Zijn contactgegevens staan onderaan deze pagina. 

Aantal weken Aantal personen Aantal Tijdsduur Aantal Prijs
10 privé 30 min €242,50,-
10 privé 1 uur €485,-
10 2 30 min €121,25
10 2 1 uur €242,50,-
10 4 1 uur €121,25
10 6 1 uur €80,83
18 privé 30 min €436,50
18 privé 1 uur €873,-
18 2 30 min €218,25
18 2 1 uur €436,50
18 4 1 uur €218,25
18 6 1 uur €145,50
Tijd 15 16 17 18 19 20 21 22
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Lesreglement Tennis Academy van den Brink

 • Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten, een half lesuur derhalve 25 minuten. U heeft resp. 60 en 30 minuten de beschikking over de baan.
 • De leerling dient lid te zijn van de tennisvereniging om tennisles te kunnen krijgen.
 • Bij annulering van de cursus door de leerling wordt na verrekening van reeds verkregen lessen op de resterende cursuskosten het lesgeld verrekend, waarbij 1 les voor rekening is van de leerling. Bij gedwongen annulering van de cursus kan de leerling, uiteraard in overleg met en na goedvinden van de betreffende leraar, voor het resterende gedeelte van de cursus een vervanger aanwijzen. De verrekening van de kosten wordt hierbij door de oorspronkelijke leerling geregeld.
 • Groepsles is een lesuur van 25 of 50 minuten aan meer dan twee leerlingen.
 • Individuele lessen zijn uitsluitend voor 1 persoon.
 • Niet verschijnen op de les is voor rekening van de leerling. Eventuele afmeldingen dienen 24 uur van te voren telefonisch te geschieden, zodat er indien mogelijk een inhaalles kan worden afgesproken.
 • Voor lesuren die door slechte weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, gelden de navolgende regels:
  • Alle lesuren (groeps- en individuele lessen) die uitvallen, worden ingehaald. De momenten waarop deze lessen worden ingehaald, worden bepaald in overleg met de leerling(en), maar de trainer heeft de beslissende stem.
  • Er worden geen theorielessen gegeven.
  • Wanneer inhaallessen niet meer mogelijk zijn (voorbeeld: extreme sneeuwval), vindt een restitutie plaats van het lesgeld. Hierbij geldt dat 1 uitgevallen les voor rekening van de leerling is.
 • Een les gaat altijd door, tenzij de trainer anders doorgeeft.
 • Wanneer bij de lesindeling een groep niet geheel gevuld is (bijv. 3 i.p.v. 4 personen) wordt:
  • De lestijd navenant aangepast: bijv. bij 3 personen i.p.v. 4 personen wordt de lestijd 45 min i.p.v. 1 lesuur.
  • De leerlingen benaderd om tegen meerbetaling toch een uur les te krijgen.
 • Betaling kan uiterlijk op de 2e les contant of op het banknummer van uw trainer. Alleen bij een cursus van 16 of meer weken kan men in 2 termijnen betalen (meerkosten 4 euro).
 • De vakanties/vakantiedagen worden in de nieuwsbrief (1e tennisles) bekend gemaakt.
 • Bij ziekte/afwezigheid van de trainer, regelt deze een invaller of haalt hij deze les in op een nader te bepalen datum/tijdstip.
 • Klachten in het algemeen en over het onderwijs in het bijzonder kunnen door de leerlingen, vereniging of parkdirectie, na overleg met de leraar worden ingediend bij het bestuur van de VNT.

De vaste trainers van TAB zijn Randy van den Brink, Erik BoumanContact

Voor alle vragen over de tennislessen kun je bellen of mailen met Randy van den Brink:
T: 06 30 18 43 67
Email: tennis.vandenbrink@gmail.com

Onze sponsoren

tennis-ede-sponsoren-4.png
tennis-ede-sponsoren-11.png
tennis-ede-sponsoren-14.png
tennis-ede-sponsoren-15.png
tennis-ede-sponsoren-07.png
tennis-ede-sponsoren-05.png
tennis-ede-sponsoren-08.png
tennis-ede-sponsoren-02.png
tennis-ede-sponsoren-12.png

Teskwik links

Social Media

Locatie