Inschrijven voor lidmaatschap junioren van Teskwik Ede

Leuk dat je lid wilt worden van T.C. Teskwik! Vul hieronder het formulier in om je inschrijving compleet te maken.

Lidmaatschap t/m 31 december: € 81,00
Jaarlidmaatschap vanaf 1 januari: € 108,00
Lidmaatschap van 1 september t/m 31 augustus (schooljaar): € 36,00 per maand
Lidmaatschap van 1 september t/m 31 augustus (schooljaar): € 39,00 per maand
Voor de verwerking van de incasso van het gekozen pakket dient Tennisclub Teskwik de richtlijnen van de KNLTB te volgen. De kosten behorend bij het gekozen lidmaatschap worden door Tennisclub Teskwik geïncasseerd. De kosten van de tennistrainingen worden door Tennis Academy van den Brink geïncasseerd. Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging aan Tennisclub Teskwik en Tennis Academy van den Brink te Ede om van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven wegens lidmaatschap verplichtingen. LET OP: Als u niet voor incasso machtiging kiest wordt er jaarlijks een extra bedrag van € 2,50 in rekening gebracht.
Tijd 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Kies pasfoto

Lesreglement Tennis Academy van den Brink

 • Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten, een half lesuur derhalve 25 minuten. U heeft resp. 60 en 30 minuten de beschikking over de baan.
 • De leerling dient lid te zijn van TC Teskwik om tennisles te kunnen krijgen.
 • Bij annulering van de cursus door de leerling wordt na verrekening van reeds verkregen lessen op de resterende cursuskosten het lesgeld verrekend, waarbij 1 les voor rekening is van de leerling. Bij gedwongen annulering van de cursus kan de leerling, uiteraard in overleg met en na goedvinden van de betreffende leraar, voor het resterende gedeelte van de cursus een vervanger aanwijzen. De verrekening van de kosten wordt hierbij door de oorspronkelijke leerling geregeld.
 • Groepsles is een lesuur van 25 of 50 minuten aan meer dan twee leerlingen.
 • Individuele lessen zijn uitsluitend voor 1 persoon.
 • Niet verschijnen op de les is voor rekening van de leerling. Eventuele afmeldingen dienen 24 uur van te voren telefonisch te geschieden, zodat er indien mogelijk een inhaalles kan worden afgesproken.
 • Voor lesuren die door slechte weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, gelden de navolgende regels:
  • Alle lesuren (groeps- en individuele lessen) die uitvallen, worden ingehaald. De momenten waarop deze lessen worden ingehaald, worden bepaald in overleg met de leerling(en), maar de trainer heeft de beslissende stem.
  • Er worden geen theorielessen gegeven.
  • Wanneer inhaallessen niet meer mogelijk zijn (voorbeeld: extreme sneeuwval), vindt een restitutie plaats van het lesgeld. Hierbij geldt dat 1 uitgevallen les voor rekening van de leerling is.
 • Een les gaat altijd door, tenzij de trainer anders doorgeeft.
 • Wanneer bij de lesindeling een groep niet geheel gevuld is (bijv. 3 i.p.v. 4 personen) wordt:
  • De lestijd navenant aangepast: bijv. bij 3 personen i.p.v. 4 personen wordt de lestijd 45 min i.p.v. 1 lesuur.
  • De leerlingen benaderd om tegen meerbetaling toch een uur les te krijgen.
 • Betaling kan uiterlijk op de 2e les contant of op het banknummer van uw trainer. Alleen bij een cursus van 18 weken kan men in 2 termijnen betalen (meerkosten 4 euro).
 • De vakanties/vakantiedagen worden in de nieuwsbrief (1e tennisles) bekend gemaakt.
 • Bij ziekte/afwezigheid van de trainer, regelt deze een invaller of haalt hij deze les in op een nader te bepalen datum/tijdstip.
 • Klachten in het algemeen en over het onderwijs in het bijzonder kunnen door de leerlingen, vereniging of parkdirectie, na overleg met de leraar worden ingediend bij het bestuur van de VNT.

De vaste trainers van TAB zijn Randy van den Brink, Erik Bouman

Over Teskwik

Tennisclub Teskwik is opgericht in 1978 en aangesloten bij de landelijke tennisbond, de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond). Ons tennispark bestaat uit 4 gravelbanen, 2 kunstgrasbanen, een clubgebouw met een modern en gezellig clubhuis, een kinderspeeltuin en een jeu-de-boules baan. Alle tennisbanen zijn voorzien van verlichting, zodat men ook ’s avonds kan tennissen. Gedurende de wintermaanden kan op de gravelbanen getennist worden totdat de vorst zijn intrede doet. Op de kunstgrasbanen kan het hele jaar door getennist worden.

T.C. Teskwik is een vereniging en eigendom van de leden. Het clublidmaatschap is niet seizoengebonden, maar geldig voor een heel jaar d.w.z. van 1 januari tot en met 31 december. Lidmaatschap van het Basispakket voor jeugd of Alles-in-1 pakket voor jeugd is geldig van 1 september t/m 31 augustus.

Clubhuis

Het clubhuis bestaat uit een gezellige bar met keuken, een gemeenschappelijke ruimte en een dames- en herenkleedkamer met douches en toiletten. In de hal van het clubhuis bevindt zich het afhangbord. Dit is een systeem waarbij alle leden voor een uur met hun ledenpas een baan kunnen afhangen. Je kunt dus altijd minimaal een uur tennissen!

Activiteiten

Door het jaar heen worden voor jeugd, volwassenen en nieuwe leden diverse activiteiten georganiseerd, zoals het tossen, competitie, toernooien, ouder-kindtoernooi, jeu-de-boules wedstrijden, feestavonden, Teskwik Open Air et cetera.

Nieuwsbrief en Facebook

Leden worden over nieuwtjes en activiteiten van onze vereniging geïnformeerd via een digitale nieuwsbrief die meerdere malen per jaar verschijnt. Je wordt hiervoor ingeschreven bij aanmelding voor het lidmaatschap. Je ontvangt de nieuwsbrief per email. Zo blijf je op de hoogte!

Hiernaast kunnen leden zelf nieuwsberichtjes en oproepjes plaatsen op de Facebook pagina van Tennisvereniging Teskwik.

KNLTB Club App

Als je lid bent van T.C. Teskwik kan je gebruik maken van de KNLTB Club App. Hiermee kan je onder andere een baan reserveren, de ledenlijst raadplegen, het bardienstrooster bekijken enz. De app wordt ook gebruikt voor het versturen van informatie bijv. over activiteiten. Om de app te gebruiken log je in met je KNLTB gegevens. De service wordt aangeboden door de KNTLB en draait in hun omgeving.

Privacy

Jouw gegevens worden niet gedeeld met derde partijen, behalve met TAB (voor inplannen van lessen) en de KNLTB (voor lidmaatschap en tennispas). Tijdens evenementen bij Teskwik worden foto's gemaakt die gebruikt worden voor publicaties zoals op Facebook en de website. Heb je vragen over privacy, mail dan naar privacy@teskwik.nl.

Tennislessen

Alleen leden van T.C. Teskwik kunnen tennislessen nemen bij Tennis Academie van de Brink (TAB). Lestijden worden vastgesteld in overleg met de trainer.

Introducées

Het is mogelijk om iemand kennis te laten maken met tennissen bij Teskwik. Een introducé mag maximaal 3x geïntroduceerd worden door leden. De kosten bedragen €2,50 per uur voor een volwassene van 18 jaar of ouder en €1,50 per uur voor iemand tot 18 jaar. Graag afrekenen bij de bar. Wanneer de bar dicht is, dan de volgende keer dat je er bent alsnog de introducee afrekenen.

Opzeggen

Het clublidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december, voor volwassen en jeugd. Opzegging van het lidmaatschap dient voor 31 december te worden doorgegeven aan de ledenadministratie via ledenadministratie@teskwik.nl. Na deze datum zijn de volledige kosten van het clublidmaatschap van het volgende jaar verschuldigd!

Het Basispakket voor jeugd en het Alles-in-1 pakket voor jeugd lopen per schooljaar d.w.z. van 1 september t/m 31 augustus. Opzegging voor een van deze lidmaatschappen dient voor 1 augustus te worden doorgegeven aan de aan de ledenadministratie via ledenadministratie@teskwik.nl. Na deze datum zijn de volledige kosten van het pakket van het volgende jaar verschuldigd!

Wilt u meer informatie, mail dan naar ledenadministratie@teskwik.nl.

Onze sponsoren

tennis-ede-sponsoren-02.png
tennis-ede-sponsoren-08.png
tennis-ede-sponsoren-05.png
tennis-ede-sponsoren-07.png
tennis-ede-sponsoren-14.png
tennis-ede-sponsoren-12.png
tennis-ede-sponsoren-15.png
tennis-ede-sponsoren-11.png

Teskwik links

Social Media

Locatie