Lidmaatschapsvormen van Teskwik

U wilt lid worden van onze tennisclub? Lees dan onderstaande aandachtig door en schrijf u direct online in.

Ja, ik word lid van Teskwik

- Studententarief: een korting van 10% voor studerende tennissers

- Familietarief: ouder(s) lid? Kinderen t/m 17 jaar gratis!


Lidmaatschap t/m 31 december, inclusief € 25,00 inschrijfgeld: € 165,00
Jaarlidmaatschap vanaf 1 januari: € 140,00
Lidmaatschap t/m 31 december, inclusief € 15,00 inschrijfgeld: € 80,00
Jaarlidmaatschap vanaf 1 januari: € 65,00
Lidmaatschap t/m 31 december, inclusief € 25,00 inschrijfgeld: € 151,00
Jaarlidmaatschap vanaf 1 januari: € 126,00
(De studentenkorting geldt voor studenten van universiteit, HBO en MBO, op vertoon van een geldig bewijs van inschrijving. Er wordt een kopie van je studentenkaart opgevraagd.)
Vul de gegevens van uw kind in
Lidmaatschap t/m 31 december, inclusief € 25,00 inschrijfgeld: € 165,00
Jaarlidmaatschap vanaf 1 januari: € 140,00
(Zowel uzelf als uw kind digitaal aanmelden.)
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging aan de Tennisclub Teskwik te Ede om van zijn/haar giro - c.q. bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributie verplichtingen. LET OP: Als u niet voor incasso machtiging kiest wordt er jaarlijks een extra bedrag van € 2,50 in rekening gebracht.
Kies pasfoto

Over Teskwik

Tennisclub Teskwik is opgericht in 1978 en aangesloten bij de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond). De club is eigendom van de leden. Het park bestaat uit 4 gravelbanen en 2 kunstgrasbanen. Alle banen zijn voorzien van verlichting zodat men ook ’s avonds kan tennissen. Gedurende de wintermaanden kan op de gravelbanen getennist worden totdat de vorst zijn intrede doet. Op de kunstgrasbanen kan in principe gedurende het hele jaar getennist worden.

Lidmaatschap is niet seizoengebonden, maar geldig voor een jaar d.w.z. van 1 januari tot 31 december.

Introducées

Het is nu mogelijk te tennissen met een introducé als de kantine dicht is. Je dient dit wel te melden bij: Anja Wouters, tel. 0318 64 05 20 (‘s avonds en in weekend) of bgg bij Johan Ansink, tel. 0318 65 06 01. Het geld van de introducé kun je in de brievenbus (in een envelop graag) in de hal van het clubhuis doen. Verder is introduceren alleen toegestaan op rustige tijden en is per lid maximaal 3 maal per jaar toegestaan. Tijdens bardiensten kan een introducé-pasje (tegen betaling vooraf) bij de bar gehaald worden. Kosten E 2,50 per uur voor een senior en voor een junior E 1,50 per uur.

Clubhuis

Het clubhuis bestaat uit een bar met keuken, een gemeenschappelijke ruimte, een dames- en herenkleedkamer met douches en toiletten. In de hal van het clubhuis bevindt zich een afhangbord. Dit is een systeem waarbij alle leden maximaal voor een uur met hun ledenpas een baan kunnen afhangen.

Aktiviteiten

Naast de KNLTB-competitie worden voor zowel junioren als senioren veel aktiviteiten georganiseerd, zoals bijv. diverse toernooien, tossavonden enz.

Bardienst

Het beheer van de bar is niet uitbesteed, maar is in handen van de leden zelf. Ieder seniorlid heeft ca. 3x per jaar verplicht enige uren bardienst. Aan het begin van het jaar mag ieder lid zelf een voorkeur aangeven m.b.t. datum en tijd. Hiermee wordt dan zoveel mogelijk rekening gehouden bij het plannen van het rooster. Nieuwe leden krijgen voor hun eerste bardienst uitleg van één van de leden van de barcommissie of van het betreffende blokhoofd. Elk lid dat een ingeroosterde bardienst niet kan draaien, dient zelf voor vervanging te zorgen van deze dienst. Hiervoor hangen in de hal van het clubhuis maandroosters die gebruikt kunnen worden om een andere datum te zoeken en de persoon die op die datum dienst heeft. Tevens kan een lid de dienst op vrijwillige basis laten draaien door een ander lid. Ten overvloede geven we aan dat wanneer een ander persoon de dienst overneemt, deze lid dient te zijn van de TC Teskwik en ouder dient te zijn dan 18 jaar.

Indien ondanks alle goede pogingen een dienst door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gedraaid dient de coördinator barrooster te worden geïnformeerd. De coördinator zal objectief vaststellen of er sprake is van nalatigheid van het betreffende lid (leden) of een lid geen dienst kan draaien of helemaal niet is komen opdagen. Indien door de coördinator wordt geconcludeerd dat de betreffende persoon onterecht afwezig was, dan wordt het bestuur geïnformeerd. Indien een bardienst twee maal ten onrechte niet door het betreffende lid wordt vervuld, zal deze persoon een officiële waarschuwing krijgen van het bestuur. Wordt daarna nog één maal ten onrechte een dienst verzuimd, dan wordt overgegaan tot een royement van het betreffende lid volgens de procedure als beschreven in artikel 7 van de statuten van de Vereniging.

Informatie

Leden worden over het wel en wee van onze vereniging geïnformeerd middels de digitale nieuwsbrief die meerdere malen per jaar verschijnt. U wordt hiervoor semi-automatisch ingeschreven bij uw aanmelding. In iedere nieuwsbrief vindt U een link waarmee U zich kunt uitschrijven. Uw emailadres wordt niet gedeeld met derde partijen, behalve de KNLTB. De KNLTB kan uw gegevens wel gebruiken voor derde partijen. U kunt zich hiervoor afmelden via KNLTB.nl. Heeft U vragen over uw privacy, mail dan naar privacy@teskwik.nl.

Tennislessen

Tennislessen kunt U alleen volgen als U lid bent van onze tennisclub. U ontvangt dan, indien nodig, een lesformulier, waarop de diverse lesmogelijkheden en prijzen vermeld staan. Lestijden worden vastgesteld in overleg met de trainer. De zomerlessen starten begin april, de winterlessen begin september.

Tossen

Elke dinsdag van 19.30 tot 22.30 uur en op elke vrijdagochtend van 09:00 tot 12:00 uur kunt U komen tossen. U bent verzekerd van een wedstrijd zonder dat U een partner meeneemt.

Aanmelding

Pupillen (t/m 10 jaar), Junioren (11 t/m 17 jaar) en senioren:
N.B. In het jaar waarin je 11 wordt, ben je junior en in het jaar waarin je 18 wordt, ben je senior.


Ja, ik wil een kennismakingsabonnement voor 2 maanden van Teskwik

- Speciaal proefabonnement: een lidmaatschap van 2 maanden, waarbij onbeperkt getennist kan worden, plus 3 tennislessen in groepsverband voor de prijs van € 19,95


Een lidmaatschap van 2 maanden, waarbij onbeperkt getennist kan worden, plus 3 tennislessen in groepsverband voor de prijs van € 19,95.

Over Teskwik

Tennisclub Teskwik is opgericht in 1978 en aangesloten bij de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond). De club is eigendom van de leden. Het park bestaat uit 4 gravelbanen en 2 kunstgrasbanen. Alle banen zijn voorzien van verlichting zodat men ook ’s avonds kan tennissen. Gedurende de wintermaanden kan op de gravelbanen getennist worden totdat de vorst zijn intrede doet. Op de kunstgrasbanen kan in principe gedurende het hele jaar getennist worden.

Lidmaatschap is niet seizoengebonden, maar geldig voor een jaar d.w.z. van 1 januari tot 31 december.

Introducées

Het is nu mogelijk te tennissen met een introducé als de kantine dicht is. Je dient dit wel te melden bij: Anja Wouters, tel. 0318 64 05 20 (‘s avonds en in weekend) of bgg bij Johan Ansink, tel. 0318 65 06 01. Het geld van de introducé kun je in de brievenbus (in een envelop graag) in de hal van het clubhuis doen. Verder is introduceren alleen toegestaan op rustige tijden en is per lid maximaal 3 maal per jaar toegestaan. Tijdens bardiensten kan een introducé-pasje (tegen betaling vooraf) bij de bar gehaald worden. Kosten E 2,50 per uur voor een senior en voor een junior E 1,50 per uur.

Clubhuis

Het clubhuis bestaat uit een bar met keuken, een gemeenschappelijke ruimte met barbecue, een dames- en herenkleedkamer met douches en toiletten. In de hal van het clubhuis bevindt zich een afhangbord. Dit is een systeem waarbij alle leden maximaal voor een uur met hun ledenpas een baan kunnen afhangen.

Aktiviteiten

Naast de KNLTB-competitie worden voor zowel junioren als senioren veel aktiviteiten georganiseerd, zoals b.v. diverse toernooien, tossavonden enz.

Bardienst

Het beheer van de bar is niet uitbesteed, maar is in handen van de leden zelf. Ieder seniorlid heeft ca. 3x per jaar verplicht enige uren bardienst. Aan het begin van het jaar mag ieder lid zelf een voorkeur aangeven m.b.t. datum en tijd. Hiermee wordt dan zoveel mogelijk rekening gehouden bij het plannen van het rooster. Nieuwe leden krijgen voor hun eerste bardienst uitleg van één van de leden van de barcommissie of een ander seniorlid. Elk lid dat een ingeroosterde bardienst niet kan draaien, dient zelf voor vervanging te zorgen van deze dienst. Hiervoor hangen in de hal van het clubhuis maandroosters die gebruikt kunnen worden om een andere datum te zoeken en de persoon die op die datum dienst heeft. Tevens kan een lid de dienst op vrijwillige basis laten draaien door een ander lid. Ten overvloede geven we aan dat wanneer een ander persoon de dienst overneemt, deze lid dient te zijn van de TC Teskwik en ouder dient te zijn dan 18 jaar.

Indien ondanks alle goede pogingen een dienst door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gedraaid dient de coördinator barrooster te worden geïnformeerd. De coördinator zal objectief vaststellen of er sprake is van nalatigheid van het betreffende lid (leden) of een lid geen dienst kan draaien of helemaal niet is komen opdagen. Indien door de coördinator wordt geconcludeerd dat de betreffende persoon onterecht afwezig was, dan wordt het bestuur geïnformeerd. Indien een bardienst twee maal ten onrechte niet door het betreffende lid wordt vervuld, zal deze persoon een officiële waarschuwing krijgen van het bestuur. Wordt daarna nog één maal ten onrechte een dienst verzuimd, dan wordt overgegaan tot een royement van het betreffende lid volgens de procedure als beschreven in artikel 7 van de statuten van de Vereniging.

Informatie

Leden worden over het wel en wee van onze vereniging geïnformeerd middels de digitale nieuwsbrief die meerdere malen per jaar verschijnt. U wordt hiervoor semi-automatisch ingeschreven bij uw aanmelding. In iedere nieuwsbrief vindt U een link waarmee U zich kunt uitschrijven. Uw emailadres wordt niet gedeeld met derde partijen, behalve de KNLTB. De KNLTB kan uw gegevens wel gebruiken voor derde partijen. U kunt zich hiervoor afmelden via KNLTB.nl. Heeft U vragen over uw privacy, mail dan naar privacy@teskwik.nl.

Tennislessen

Tennislessen kunt U alleen volgen als U lid bent van onze tennisclub. U ontvangt dan, indien nodig, een lesformulier, waarop de diverse lesmogelijkheden en prijzen vermeld staan. Lestijden worden vastgesteld in overleg met de trainer. De zomerlessen starten begin april, de winterlessen begin september.

Tossen

Elke dinsdag van 19.30 tot 22.30 uur en op elke vrijdagochtend van 09:00 tot 12:00 uur kunt U komen tossen. U bent verzekerd van een wedstrijd zonder dat U een partner meeneemt.

Aanmelding

Pupillen (t/m 10 jaar), Junioren (11 t/m 17 jaar) en senioren:
N.B. In het jaar waarin je 11 wordt, ben je junior en in het jaar waarin je 18 wordt, ben je senior.


Algemeen

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
LET OP: Opzeggingen van het lidmaatschap dienen voor 31 december te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Na deze datum zijn de volledige kosten van het lidmaatschap verschuldigd!

Bardienst

Het beheer van de bar is niet uitbesteed, maar is in handen van de leden zelf. Ieder seniorlid heeft ca. 3x per jaar (of 5x per jaar in de winterperiode) verplicht enige uren bardienst. Aan het begin van het jaar mag ieder lid zelf een voorkeur aangeven m.b.t. datum en tijd. Hiermee wordt dan zoveel mogelijk rekening gehouden bij het plannen van het rooster.

Onze sponsoren

tennis-ede-sponsoren-11.png
tennis-ede-sponsoren-05.png
tennis-ede-sponsoren-02.png
tennis-ede-sponsoren-10.png
tennis-ede-sponsoren-09.png
tennis-ede-sponsoren-08.png
tennis-ede-sponsoren-03.png
tennis-ede-sponsoren-12.png
tennis-ede-sponsoren-07.png

Teskwik links

Social Media

Locatie