Ongewenst Gedrag

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: al het gedrag waarbij de persoonlijke integriteit van onze leden niet wordt gerespecteerd. Hierbij valt te denken aan discriminatie op grond van ras, huidskleur, levensovertuiging, geslacht of seksuele geaardheid. Ook verbaal of fysiek agressief gedrag, waaronder pesten, en seksuele intimidatie vallen onder ongewenst gedrag.

Melding

Ernstige misdragingen (zoals seksuele intimidatie, matchfixing, doping en het toebrengen van lichamelijk letsel) dient het bestuur van Teskwik bij de KNLTB te melden. Deze meldplicht geldt ook voor begeleiders (waaronder trainers, coaches, leraren en ouders in functie als begeleider) in geval van seksuele intimidatie. De bond neemt dan de zaak over. Meldingen die doping of seksuele intimidatie (d.w.z. opmerkingen, gebaren en handelingen met een seksueel karakter en die het slachtoffer als ongewenst ervaart) betreffen, zullen door de bond worden overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Het meldpunt van de KNLTB is het eerste aanspreekpunt van de KNLTB voor alle meldingen over een (vermoedelijke) misdraging. Het meldpunt wordt bemand door de zogenoemde Compliance Officer:

Rosalie Tamminga
Telefoon: 088-1302600
E-mail: fairplay@knltb.nl

Anoniem meldpunt

De KNLTB biedt de gelegenheid om via een websysteem anoniem een melding achter te laten. Let op: om een melding te kunnen maken heb je een inlogcode nodig. De inlogcode is: 36432. De software voor dit websysteem en het bijbehorende proces wordt beheerd door een onafhankelijke derde partij.

Meldprocedure

De Meldprocedure beschrijft op welke wijze iedereen binnen de tennissport zijn of haar (vermoeden van een) misdraging meldt en welke rechten en plichten hij of zij als melder heeft. Meer informatie

Op de website van de KNLTB Centrecourt (zie verenigingen/juridisch/fair play) kun je meer informatie hierover krijgen. Daar kun je ook formulier downloaden om de gegevens van de melding in te vullen. Zie ook https://www.knltb.nl/media/iojo0hzz/meldprocedure-integer-handelen-juni-2021.pdf

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon van de KNLTB fungeert als aanspreekpunt voor personen die bij onze vereniging met genoemd ongewenst gedrag worden geconfronteerd. De vertrouwenspersoon kan adviseren over verder te nemen stappen. Indien gewenst kan hij of zij je begeleiden bij het zoeken naar een oplossing. In alle gevallen wordt zorgvuldig gehandeld met het oog op de belangen van bij het ongewenste gedrag betrokken personen.

Je kan via de mail contact opnemen met één van bovenstaande vertrouwenspersonen. Je kunt aangeven of je een antwoord wilt ontvangen via de e-mail of telefoon. De vertrouwenspersoon geeft je zo snel mogelijk een antwoord. Alle vertrouwenspersonen zijn actieve gepassioneerde tennissers. De KNLTB heeft op dit moment de volgende vertrouwenspersonen:

  • George de Ceuninck g.deceuninck.vertrouwenspersoon@knltb.nl - "40 jaar bestuurlijk juridische ervaring in binnen- en buitenland. Mediator en Coach."
  • Lex Pull l.pull.vertrouwenspersoon@knltb.nl - “Voor mijn pensioen heb ik jaren als arts-psychotherapeut gewerkt, met name als gedragstherapeut en gezins- en relatietherapeut in de GGZ en verslavingszorg.”
  • Alexandra van der Schaft a.vanderschaft.vertrouwenspersoon@knltb.nl - "Positieve persoonlijkheid met luisterend oor voor anderen. Analytisch, probleemoplossend en non-conformistisch met grote dosis humor. Ik wil graag mede zorg dragen aan een blijvend positief beeld van de tennissport.”

Onze sponsoren

tennis-ede-sponsoren-4.png
tennis-ede-sponsoren-11.png
tennis-ede-sponsoren-14.png
tennis-ede-sponsoren-15.png
tennis-ede-sponsoren-07.png
tennis-ede-sponsoren-05.png
tennis-ede-sponsoren-08.png
tennis-ede-sponsoren-02.png
tennis-ede-sponsoren-12.png

Teskwik links

Social Media

Locatie