Afgelopen donderdag 22 maart 2018 heeft de ALV over 2017 plaatsgevonden. Ongeveer 20 aanwezigen en het bestuur hebben naast de gebruikelijke onderwerpen als financiën en ledenontwikkeling samen nagedacht over thema’s als ledenwerving, activiteiten en abonnementsvormen. Mooie en creatieve ideeën werden voorgesteld, zoals abonnementen inclusief lessen, gerichte abonnementen en werving van leden per doelgroep (bijvoorbeeld jeugd of 50+) en natuurlijk het vergroten van de wintercapaciteit.

We zijn echter gestart met het afscheid van onze voorzitter, Charles Slangen. Na ongeveer drie jaar (technisch) voorzitterschap is het tijd voor een nieuwe voorzitter. Er is dus een vacature! We willen Charles via deze weg nogmaals bedanken voor zijn inzet, gestructureerde manier van werken en vooral de persoonlijke betrokkenheid bij de club. Zonder Charles was bijvoorbeeld de verbouwing van het clubhuis nooit zo gestructureerd verlopen! Charles, bedankt!

Daarnaast kondigde de andere leden van het bestuur (Ruben Buitenhuis, Viktor van der Logt en Harmen Schaap) bij de volgende ALV (medio maart ’19) af te treden. Mochten er zich tussentijds nieuwe bestuursleden melden, dan treden zij eerder af (en zorgen natuurlijk voor een ‘warme’ overdracht). We denken dat een frisse wind en nieuwe perspectieven nodig zijn om Teskwik de mooie club te laten zijn die het is potentie is. Mocht je interesse hebben, neem contact met ons op!

De cijfers over 2017 laten een aantal duidelijke patronen zien: we hebben een relatief stabiele kostenstructuur, we kennen een lichte stijging van onze liquide middelen en er zijn maatregelen genomen om kosten nog meer te drukken. Qua ledenaantallen laat 2017 een negatieve tendens zien: er zijn veel minder nieuwe leden bijgekomen in vergelijking tot de jaren hiervoor. We betreuren dit zeer, de laatste jaren waren we als Teskwik in staat om te breken met de landelijke tendens: we konden steeds een lichte groei laten zien. Helaas is dat in 2017 niet het geval. We moeten met elkaar keihard aan de bak om dit in 2018 recht te zetten met goede ideeën!

Onze sponsoren

tennis-ede-sponsoren-4.png
tennis-ede-sponsoren-11.png
tennis-ede-sponsoren-14.png
tennis-ede-sponsoren-15.png
tennis-ede-sponsoren-07.png
tennis-ede-sponsoren-05.png
tennis-ede-sponsoren-08.png
tennis-ede-sponsoren-02.png
tennis-ede-sponsoren-12.png

Teskwik links

Social Media

Locatie