Naast de gebruikelijke onderdelen (o.a. financieel overzicht en ontwikkelingen op het gebied van tennis en competitie; het verslag hiervan komt op Jiba te staan) hebben we afscheid genomen van algemeen bestuurslid Johan Weidenaar. We hebben hem bedankt voor zijn inzet voor Teskwik. We zullen vooral zijn ‘contactuele eigenschappen’ sterk missen (en dat is echt een vak apart). Mede door Johan waren de bestuursvergaderingen altijd lekker kort (dat weten jullie niet, maar is wel erg fijn). Er is dus een vacature vacant in het bestuur als algemeen bestuurslid. Interesse? Meld je even bij een van ons of via bestuur@teskwik.nl.

Ook hebben we afscheid genomen van de barcommissie, die bestond uit René, Wendy, Richard, Joost en Michiel. Deze barcommissie gaat de geschiedenis in als de barcommissie die de verbouwing van het clubhuis heeft geïnitieerd en georganiseerd. Mooi werk met een blijvend resultaat. Gelukkig hebben we gelijk een nieuwe barcommissie kunnen verwelkomen, bestaande uit Eveline Reijtenbagh, Wilma Buschman, Ellen van Oostveen en Greet Groeneveld. We zijn er erg gelukkig mee en wensen deze vrouwelijke barcommissie veel succes!

Na de pauze bestond de ALV uit een interactief gedeelte. Als bestuur hebben we namelijk drie speerpunten voor de komende jaren benoemd, te weten:

  1. Sponsoring
  2. Ledenwerving- en ledenbehoud
  3. Jeugd

Op alle drie de gebieden hebben we als Teskwik veel te winnen. Sterker nog, als we hier geen goede slagen in maken lijken we als club geen zonnige toekomst tegemoet te gaan. Als bestuur kunnen we het echter ook allemaal niet alleen organiseren en bedenken. Daarom zijn we tijdens de ALV in kleine groepen aan de slag gegaan rondom deze drie speerpunten. Ons doel was om zoveel mogelijk ideeën te genereren op deze drie gebieden. En dat is gelukt!

Zo hebben we bijvoorbeeld op het gebied van sponsoring ideeën opgedaan over verschillende sponsorpakketten en samenwerking met andere verenigingen. Een goed idee was hierbij ook om een bedrijvencompetitie of informeel bedrijventoernooi te organiseren. Voor jeugd gaan we samenwerking proberen te organiseren met verschillende scholen in de regio. We gaan ook verder nadenken over andere en wellicht meer flexibele abonnementsvormen (overigens ook voor senioren).

Voor ledenwerving en ledenbehoud kwamen ideeën langs als een ‘buddysysteem’, waarbij zittende leden nieuwe leden voor een langere periode introduceren binnen de club. Om de aantrekkelijkheid van Teskwik te vergroten hebben we ook stilgestaan bij onze unieke verkooppunten (oftewel unique selling points). We kwamen o.a. uit op geen restricties qua speeltijden, goede gravelbanen, een modern clubhuis en lage contributie. Dat zouden we nog meer kunnen profileren. Om nog aantrekkelijker te worden zouden we eens beter stil kunnen staan bij de wintercapaciteit. En wellicht werkt het ook laagdrempeliger om het eerste jaar als nieuw lid geen bardienst te hoeven draaien.

Deze en andere mogelijkheden gaan we verder onderzoeken. De aanwezige leden gaven aan dat ze deze nieuwe, meer interactieve ALV als heel prettig hebben ervaren. Als bestuur kunnen we dat bevestigen. Pijnpunt blijft dat goede ideeën ook uitgevoerd moeten worden. We hopen dat we de komende periode dan ook nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen, die wellicht niet ‘vast’ in een commissie willen plaatsnemen, maar wel enkele activiteiten willen organiseren. En wellicht is dat wel een vierde speerpunt.

Vragen en/of opmerkingen, jullie weten ons te vinden via de bekende wegen!

Onze sponsoren

tennis-ede-sponsoren-4.png
tennis-ede-sponsoren-11.png
tennis-ede-sponsoren-14.png
tennis-ede-sponsoren-15.png
tennis-ede-sponsoren-07.png
tennis-ede-sponsoren-05.png
tennis-ede-sponsoren-08.png
tennis-ede-sponsoren-02.png
tennis-ede-sponsoren-12.png

Teskwik links

Social Media

Locatie